Reklamacia

Naine.cz
Postup reklamace

 

Vyplňte, prosím, formulář k reklamaci, a balíček pošlete na adresu:

Czech Soul s. r. o.
Karásek 2262/1i
62100 Brno
 

 

 

Pravidla reklamace

 

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit zhoršení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží je jiné než objednané, nebo je zboží vadné. Kontaktujte nás nejlépe do 7 dnů na email info@naine.sk

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, a hygienicky nezávadné. Společnost Generl Soul s. r. o. provozující e-shop www.Naine.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění.

Přečtěte si reklamační podnímky > viz reklamační formulář.